กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม

กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม

วันแรก ออกเดินทาง

 • 04.00 น รถรอรับคณะที่จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระ ออกเดินทางสนุกสนาน 
  กับการ ร้องคาราโอเกะ หรือชมภาพยนตร์ ชมตลก รับบริการ อาหารเช้าบนรถเดินทาง ( มื้อที่ 1 ) ข้าวกล่อง
 • 12.00 น รับประทานอาหารกลางวัน ณ .ร้านอาหารบ้านสวน จ. สระบุรี (มื้อที่ 2)
 • 17.00 น ถึงกาญจนบุรี เข้าที่พัก (เดือนฉายรีสอร์ท คืนที่ 1 )
 • 18.00น นำคณะลงแพ ล่องชมบรรยากาศ สองฝั่งแม่น้ำแคว พร้อมรับบริการอาหารค่ำที่แพ ( มื้อที่ 3 )
  พร้อมงานเลี้ยง สังสรรค์ และรับฟังเสียงนักร้องเสียงไมค์ทอง จากทีมงานท่านเอง
  พร้อมสนุกกับดิสโก้เทส ให้ลืมแก่ไปเลย


วันที่สอง กาญจนบุรี –สะพานข้ามแม่น้ำแคว-นั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์ น้ำตกเอราวัณ - เขื่อนศรีนครินทร์

 • 06.30น อรุณสวัสดิ์ที่กาญจนบุรี นำคณะทำภารกิจส่วนตัว พร้อมรับประทานอาหารเช้า
  ณ. เดือนฉาย รีสอร์ ( มื้อที่4 )
 • 07.30น นำคณะชมสะพานข้ามแม่น้ำแคว เป็นสะพานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เส้นทางรถไฟสายมรณะ
  สร้างขึ้นสมัย สงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์ เชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตร ได้แก่ ทหารอังกฤษ
  อเมริกัน ออสเตรเลีย ฮอลันดา ประมาณ 61,700 และกรรมกรชาวจีน ญวน ชวา มลายู ไทย พม่า อินเดียอีก
  จำนวนมาก มาก่อสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นเส้นทางผ่านไปสู่ประเทศพม่า
 • 09.00น แวะชมตลาดพลอย และซื้อพลอยเมืองกาญ
 • 10.00น นำคณะนั่งรถไฟสายประวัติศาสตร์ จุดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากคือช่วงสะพานข้ามแม่น้ำแคว และช่วงโค้งมรณะหรือถ้ำกระแซ ซึ่งเป็นสะพานโค้งเลียบแม่น้ำแควน้อยยาวประมาณ 400 เมตร
 • 12.30น รับบริการอาหารเที่ยง ณ. ห้องอาหาร ตี๋โภชนา ( มื้อที่ 5 )
 • 14.00น นำคณะเดินทาง สู่ อ. ศรีสวัสดิ์ น้ำตกเอราวัณ
 • 14.30น นำคณะขึ้นชม น้ำตกเอราวัณ เป็นน้ำตกที่ใหญ่และสวยงาม บนฝั่งแม่น้ำแควใหญ่ ตั้งอยู่ที่ อำเภอศรีสวัสดิ์
  จังหวัดกาญจนบุรี เป็นน้ำตกที่มีระยะทางยาวประมาณ 1,500 เมตร ติดต่อกัน ซึ่งแบ่งออกเป็นชั้นๆ
  ได้ 7 ชั้นเป็นน้ำตกขนาดใหญ่
 • 16.00 น นำคณะเดินทางขึ้นชม ทัศนียภาพที่สวยงาม ของเขื่อนศรีนครินทร์ ภาพหมู่คณะร่วมกัน
 • 17.00น นำคณะเดินทาง กลับเข้าที่พัก รายาบุรี รีสอร์ท ( คืนที่ 2 ) ริมเขื่อนศรีนครินทร์
 • 19.00น รับบริการอาหารค่ำ ณ. ห้องอาหารที่พัก ( มื้อที่ 6 ) พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สาม กาญจนบุรี – ราชบุรี – สวนผึ้ง

 • 06 .00น ตื่นเช้าทำภารกิจส่วนตัว เก็บสัมภาระขึ้นรถเดินทาง รับบริการอาหารเช้า
  ณ. ห้องอาหารโรงแรม ( มื้อที่ 7 )
 • 08.00น นำคณะออกเดินทาง มุ่งสู่ ตัวเมืองกาญจนบุรี
 • 09.30น นำคณะร่วมทำบุญ ที่วัดเมตตาธรรม โพธิญาณ ลักษณะเป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธนิกายโดยตัววัดสร้าง
  จาก ไม้ทั้งหลัง มีพระโพธิสัตว์กวนอิมองค์ใหญ่แกะสลักจากไม้ สูง 12 เมตร
  และมีเจ้าแม่กวนอิมที่แกะสลักจากไม้ หอมปางต่างๆ อีก 100 ปางวัดพุทธแบบจีน
 • 10.00น รับบริการอาหารว่าง
 • 12.00น รับบริการอาหาร ณ.ร้านอาหาร ไทยเสรี จ. กาญจนบุรี ( มื้อที่ 8 )
 • 13.00น นำคณะแวะชื้อ วุ้นเส้น และของฝากจากเมืองกาญจนบุรี จากนั้นนำคณะเดินมุ่งสู่ อ. สวนผึ้ง จ. ราชบุรี
 • 14.00 น ออกเดินทางไปอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนที่ ธารน้ำร้อนบ่อคลึง ธารน้ำแร่ร้อนไหลจากเทือกเขาตะนาวศรี
  แวดล้อม ด้วยทัศนียภาพอันงดงาม
 • 14.30น รับบริการอาหารว่าง
 • 15.00 น. นำท่านเดินทางไปเที่ยวชมและ ให้อาหารแกะกัน ที่ ซินเนอร์รี่ รีสอร์ท และถ่ายรูปตามอัธยาศัย
  Scenery Resort เป็นรีสอร์ทชื่อดังของ อ.สวนผึ้ง ที่พักที่นี่ตกแต่งสไตล์บ้านปูนสีขาว สไตล์เมอร์ดิเตอเรเนียน
  มีสนามหญ้ากว้างๆ ข้างรีสอร์ทติดกับภูเขา และลำน้ำภาชี ที่นี่ยังมีฟาร์มแกะที่เปิดให้นักท่องเที่ยว
  เข้ามาชมและให้อาหารแกะได้อย่างใกล้ชิด
 • 17.00น นำคณะเข้าที่พัก ณ. สวนผึ้งรีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย ( คืนที่ 3 )
 • 18.00น รับบริการอาหารค่ำ ณ. ห้องอาหารที่พัก ( มื้อที่ 9 ) พร้อมงานเลี้ยง คาราโอเกะ
 • 22.00น พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ สี่ ราชบุรี – นครปฐม - ศรีสะเกษ

 • 06.00น. อรุณรับฟ้าวันใหม่ที่แสนสดใส กับบรรยากาศสบายๆ ทำภารกิจส่วนตัวพร้อมเก็บสัมภาร
 • 07.00น รับบริการอาหารเช้า ณ. ห้องอาหารที่พัก ( มื้อที่ 10 )
 • 08.00น นำคณะแวะชม ถ่ายรูป กับ บ้านมนุษย์หินฟริ้นสโตน
 • 09.00น แวะชม ถ่ายภาพและช๊อปปิ้งที่ สวนกล้วยไม้ สวนผึ้งออร์คิด ที่สวยงาม เป็นกล้วยไม้ผสม
  ที่นี่ก็มีหลาย พันธุ์ด้วยกัน
 • 10.00น. นำท่านเดินทางเที่ยวชมและถ่ายรูปที่ บ้านหอมเทียน และเลือกซื้อเทียนหอมหลากหลายแบบตาม อัธยาศัย และถ่ายรูปกับมุมสวยๆ เก๋ๆ มากมาย
 • 10.30น รับบริการอาหารว่าง
 • 12.00 น. นำท่านรับบริการอาหารเที่ยง ณ. ร้านอาหารกุ้งอบภูเขาไฟ ( มื้อที่ 11 )
 • 13.00น นำคณะเข้าชม พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง จัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสซึ่งมีความสวยงามและเหมือนจริงให้ โดยมี  วัตถุประสงค์ในอันที่จะส่งเสริม เผยแพร่และอนุรักษ์ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของไทย
 • 14.00น รับบริการอาหารว่าง
 • 17.00น นำคณะซื้อของฝากจาก อยุธยา สมควรแก่เวลา นำคณะเดินทางกลับศรีสะเกษ
 • 18.00น รับบริการอาหารเย็นที่ ร้านอาหาร วังกุ้งใหญ่ บริเวณเขื่องลำตะคลอง จ. นครราชสีมา ( มื้อที่ 12 )
 • 23.00น เดินทางกลับถึงที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ

Date

22 มกราคม 2558

Categories

ตะวันตก

บริษัท ศรีอุทัยทัวร์ จำกัด

บริการเช่าเหมาบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น รับจัดกรุ๊ปทัวร์ทั้งในและต่างประเทศ

โทร. คุณวินัย ใจแก้ว 081-955-3708 หรือ คุณยุพิน ใจแก้ว 081-360-0666 และ 089-845-3387

ข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล