แพกเกจทัวร์

จันทบุรี ระยอง เกาะเสม็ด

จันทบุรี ระยอง เกาะเสม็ด

วันแรก

 • 19.00น ออกเดินทาง รถรอรับคณะที่จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่ศรีอุทัยทัวร์ คอยอำนวยความสะดวก
  ด้านสัมภาระ สนุกสนานกับการร้องคาราโอเกะ หรือ ชมภาพยนตร์ ชมตลก ออกเดินทาง มุ่งสู่ จันทบุรี


วันที่สอง จันทบุรี - ระยอง - เกาะเสม็ด

 • 06.00น. อรุณสวัสดิ์ ณ. ร้านแม่วรรณา ทำภารกิจส่วนตัว พร้อมรับบริการอาหารเช้า ( มื้อที่1 )
 • 08.00น. นำคณะ เดินทางเข้าชม ไปยังวัดเขาสุกิม กราบนมัสการ หลวงพ่อสมชาย
  เกจิอาจารย์ดังแห่งภาคอีสาน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
 • 10.00น. รับบริการอาหารว่าง
 • 10.30น. ออกเดินทางสู่ระยอง เพื่อลงเรือข้ามเกาะเสม็ด
 • 12.00น. รับประทานอาหารเที่ยง บนเรือ (มื้อที่ 2 บุพเฟ่ บนเรือ พร้อมด้วย ส้มตำ ขนมจีน ขนมหวาน )
  บริการอาหารว่างบนเรือ รอบเกาะชมธรรมชาติ สัมผัสความงามในท้องทะเล ดำน้ำ ดูปะการัง
 • 16.00น. เดินทางเข้า ที่พักที่หาดทรายขาว ณ. โรงแรม ไวน์ แชน พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 18.00น. บริการอาหารค่ำ ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3 ) สนุกกับคาราโอเกะขับกล่อมโดยนักร้อง
  ไมค์ทองจากหน่วยงานท่าน หลังอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย….ราตรีสวัสดิ์


วันที่สาม เกาะเสม็ด - ตลาดบ้านเพ- ตำนานป่า- ตลาดโรงเกลือ

 • 06.00น ตื่นเช้า อรุณรับฟ้าวันใหม่ ทำภารกิจส่วนตัว เก็บสัมภาระ พร้อมรับบริการอาหารเช้า
  ณ. ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่4)
 • 08.00น ออกเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อลงเรือข้ามเกาะเสม็ด
 • 12.00น. รับประทานอาหารเที่ยง บนเรือ (มื้อที่ 5 ) ( บุพเฟ่ บนเรือ พร้อมด้วย ส้มตำ ขนมจีน ขนมหวาน )
  บริการอาหารว่างบนเรือ รอบเกาะชมธรรมชาติ สัมผัสความงามในท้องทะเล ดำน้ำ ดูปะการัง
 • 14.00น รับบริการอาหารว่าง
 • 16.00น. เดินทางเข้า ที่พักที่หาดทรายขาว ณ. โรงแรม ไวน์ แชน พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • 18.00น. บริการอาหารค่ำ ณ. ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6 ) สนุกกับคาราโอเกะขับกล่อมโดยนักร้อง
  ไมค์ทองจากหน่วยงานท่าน หลังอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย….ราตรีสวัสดิ์
 • 10.00น รับบริการอาหารว่าง
 • 10.30น นำคณะทุกท่าน เดินทาง เข้าชมศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ที่หาดบ้านเพ
 • 11.30น เดินทางมายัง สวนอาหาร ตำนานป่า สัมผัสธรรมชาติ จำลองจากป่าแปซิฟิก สวยงามชวนหลง
  พร้อมรับบริการ อาหารมื้อเที่ยง ( มื้อที่ 5 )
 • 12.30น เดินทางสู่ ตลาดโรงเกลือ ชื้อสินค้าราคาถูก
 • 14.00น รับบริการอาหารว่าง
 • 16.30น เดินทางถึงอำเภอ อรัญประเทศ (ตลาดโรงเกลือ) เลือกชื้อสินมือหนึ่ง มือสองตามใจชอบ
  สมควรแก่เวลาเดินทางกลับ
 • 19.00น แวะรับประทาน อาหารค่ำ ณ ร้าน ส ขอนแก่นที่อำเภอนางรอง ( มื้อที่ 6 )
 • 02.00น กลับถึงที่หมาย โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ

Date

22 มกราคม 2558

Categories

ตะวันออก

บริษัท ศรีอุทัยทัวร์ จำกัด

บริการเช่าเหมาบัสปรับอากาศ VIP 2 ชั้น รับจัดกรุ๊ปทัวร์ทั้งในและต่างประเทศ

โทร. คุณวินัย ใจแก้ว 081-955-3708 หรือ คุณยุพิน ใจแก้ว 081-360-0666 และ 089-845-3387

ข่าวสารล่าสุด

ค้นหาข้อมูล